Miejsce i termin Konferencji Foliowej 2018

Warszawa, Hotel Soundgarden, dn. 19 kwietnia 2018

 • Miejsce Konferencji:

  Sound Garden Hotel
  ul. Żwirki i Wigury 18
  02-092 Warszawa

  Biuro Organizatora:

  Business Image
  ul. Opaczewska 43/130
  02-201 Warszawa

  Telefon:+48 22 658 33 33
  E-mail: konferencje@eplastics.pl

 • Osoby kontaktowe:

  Kamila Kos
  Telefon:+48 22 658 33 33 wew. 107
  E-mail: kamila.kos@eplastics.pl

  Zbigniew Heinrich
  Telefon:+48 22 658 33 33 wew. 102
  E-mail: zbigniew@chemical.pl