Temat przewodni Konferencji Foliowej 2018:

Bezpieczeństwo folii i opakowań foliowych

(surowce, proces produkcji, wyroby końcowe; otoczenie prawne i instytucjonalne branży).

Główne składowe Konferencji:

Technologiczne nowości

Rynkowe trendy

Nowa oferta surowców

Dyrektor Merytoryczny Konferencji Foliowej 2018

prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Patronat Merytoryczny:

Partner Konferencji:

Masz pytania?

Zadzwoń do nas: +48 22 658 33 33