Konferencja Kosmetyczna

Główne składowe konferencji:

Zaawansowane preparaty kosmetyczne

Rynkowe trendy i współczesne wyzwania branży

Nowe, innowacyjne surowce i ich łączenie

Patronat Honorowy

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Patronat Merytoryczny

prof. Marian Włodzimierz Sułek
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Dyrektor Merytoryczny

Andrzej Sikorski
As Cosmetics Service Consulting Company

Partnerzy Konferencji

Masz pytania?

Zadzwoń do nas: +48 22 658 33 33